Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (NBC – HNX)

 

- Thời gian thực hiện:           Dự kiến ngày 16/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%