Công ty cổ phần TECGROUP (TEG– HOSE)

Thời gian thực hiện: 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại giấy mời.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%