Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG – UpCOM)

 

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%