Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ảnh 1

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%