Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS - HNX)

 

- Thời gian:  Dự kiến ngày 08/04/2017

- Địa điểm tổ chức:  Hội trường Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

VNIndex

1,145.26

10.58 (0.92%)

 
VNIndex 1,145.26 10.58 0.92%
HNX 240.94 7.68 3.19%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%