Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%