Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW– UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021