Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (DPC - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến ngày 21/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng – 371 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%