Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 19/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%