Công ty cổ phần May Hữu Nghị (HNI – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2018 (Nếu thay đổi TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp).

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Nhà hàng Windsor Plaza Lầu 6.    

Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác..

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%