Công ty cổ phần Lilama 69-2 (L62 – HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Lilama 69-2

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%