Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43 – HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Ngày 17/04/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Lilama 45.3 (Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%