Công ty cổ phần Licogi 16 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Licogi 16 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ảnh 1

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%