Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (TUG- UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ  sở Công ty – Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

-  Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định     của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%