Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (MCT – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 09h00 ngày 23/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại địa chỉ số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và một số vấn đề khác.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%