Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH- UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%