Công ty cổ phần FPT (FPT– HOSE)

Thời gian thực hiện: Lúc 13 giờ  ngày 05 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Daewoo - Số 360 Kim Mã - Hà Nội

Nội dung họp: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Kế hoạch Tài chính năm 2018; Báo cáo hoạt  động của HĐQT; Báo cáo Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Các nội dung khác (nếu có). 

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%