Công ty Cổ phần Fiditour (FDT – HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2015.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Kim Đô – Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%