Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC - HNX)

 

- Thời gian: Dự kiến ngày 22/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho cổ đông.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%