Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG– HOSE)

Thời gian thực hiện: Tháng 04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM.       

Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+    Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+     Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+     Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,095.36

-40.76 (-3.72%)

 
VNIndex 1,095.36 -40.76 -3.72%
HNX 221.74 -6.08 -2.74%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

27/01/2021
28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021