Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ảnh 1

>> Tải chi tiết thông báo và thủ tục đăng ký, nộp tiền mua

VNIndex

1,048.49

-48.68 (-4.64%)

 
VNIndex 1,048.49 -48.68 -4.64%
HNX 208.76 -12.03 -5.76%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021