Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ – HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội, Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%