Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2 - HNX)

 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2016               

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%