Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU– UpCoM)

Thời gian thực hiện: 19/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hàm Luông (200C, đường Hùng Vương,  Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre).   

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018;

+ Các nội dung khác.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%