Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG – HOSE)

Thời gian thực hiện: 8h00’ ngày 23/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Phòng B601 nhà B Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km10 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).  

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

953.59

2.79 (0.29%)

 
VNIndex 953.59 2.79 0.29%
HNX 138.41 -0.62 -0.45%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%