Công ty cổ phần Chương Dương (CDC): Vừa tăng doanh thu, vừa giảm chi phí, nhưng dòng tiền vẫn âm

Công ty cổ phần Chương Dương (mã CDC, sàn HoSE) vừa đạt mục tiêu kép trong kinh doanh quý I/2020 khi doanh thu tăng mạnh, trong khi chi phí lại được tiết giảm.
Công ty cổ phần Chương Dương hiện có vốn điều lệ 157 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chương Dương hiện có vốn điều lệ 157 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ quý I/2020 đạt 111,5 tỷ đồng, tăng gần 6,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính công ty mẹ cũng tăng thêm được 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt mức hơn 4,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ giảm mạnh từ 7,6 tỷ đồng trong quý I/2019 xuống chỉ còn 2,7 tỷ đồng vào quý I/2020.

Các biến động doanh thu và chi phí như trên đã giúp cho lợi nhuận trước thuế quý I/2020 tăng được gần 2,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần 2,6 tỷ đồng, lần lượt đạt giá trị 13,4 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng.

Đối với kết quả hợp nhất, Công ty đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2020 là 117,5 tỷ đồng, tăng gần 8,9 tỷ đồng so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,2 tỷ đồng và đạt 4,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 3,2 tỷ đồng trong quý I/2020.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 1,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 11,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 886 triệu đồng, đạt 9,9 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận biến động tăng, nhưng CDC lại đối mặt với dòng tiền âm, với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 8,6 tỷ đồng. Mức âm lớn hơn khá nhiều  so với mức âm 290 triệu đồng quí I/2019.

Trong khi đó với hoạt động đầu tư, Công ty không chi gì đáng kể cho mua sắm xây dựng tài sản cố định, dòng tiền từ hoạt động đầu tư chủ yếu đến từ việc mua đi bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác.

Về cơ cấu vốn, CDC có vốn chủ sở hữu là 280 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 518 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%