Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty CP bột giặt LIX (Số 3 đường số 2, khu phố 4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM)..

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2017;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018;

+ Sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Thông qua quy chế quản trị  Công ty;

+ Một số nội dung khác.

kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2017;

+ Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018;

+ Sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Thông qua quy chế quản trị  Công ty;

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%