Công ty cổ phần Bông Việt Nam (BVN- UpCOM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường MIMOSA, địa chỉ: Số 38, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM..

-  Nội dung họp: Được ghi trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%