Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây (WCS – HNX)

 

- Thời hạn thực hiện: Trong tháng 04/2015 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thiên Hồng, số 54-58 Tản Đà, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%