Công ty Cổ phần Bao Bì PP (HPB – UpCOM)

 

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP – Số 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%