Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (TSB– HNX)

Thời gian thực hiện: 8h30 ngày 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018

Địa điểm thực hiện: Nhà khách 295, khu I, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

VNIndex

957.84

7.94 (0.83%)

 
VNIndex 957.84 7.94 0.83%
HNX 141.14 0.28 0.2%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%