Công ty cổ phần 715 (BMN – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715, số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 0.0 0.0%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%