Công ty Chế tạo máy hoàn thành mục tiêu doanh thu trên 1.190 tỷ đồng

Công ty Chế tạo máy hoàn thành mục tiêu doanh thu trên 1.190 tỷ đồng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Chế tạo máy cho biết, tính đến tháng 11/2018, Công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, vượt sớm so với thời hạn kế hoạch được giao. 

Cụ thể, tính đến thời điểm trên, Công ty đã đạt doanh thu 1.192 tỷ đồng/1.130 tỷ đồng kế hoạch, bằng 105,5% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Công ty cho biết, mục tiêu phấn đấu đến hết năm đạt doanh thu trên 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trên 8,4 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo nộp đủ 100% các khoản trích nộp ngân sách cho nhà nước, tạo đà cho việc thực hiện mục tiêu kế hoạch cao hơn trong năm tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%