[ X ]
Thăm dò ý kiến

Tranh luận về thời gian nghỉ học do dịch COVID-19 với học sinh đang rất nóng, bạn ủng hộ phương án nghỉ nào?