Công nghệ giúp thu gom rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương chỉ trong 5 năm

(ĐTCK) Công nghệ thu gom rác của tổ chức phi lợi nhuận Ocean có thể dọn sạch tới 90% rác thải nhựa ở đảo rác Thái Bình Dương chỉ trong vòng 5 năm.

Tác giả Ngọc Tuấn