Công nghệ ẩn thông điệp bí mật trong văn bản

(ĐTCK) Ẩn thông điệp bí mật bằng mực đã quá xưa rồi. Bước vào thời đại thế giới số thì không còn ai sử dụng “nước trái cây” để viết thông điệp ẩn nữa mà chúng ta viết thông điệp ẩn ngay trên cả văn bản thuần túy.

Tác giả NgocTuanz