Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau

Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc nếu vi phạm các lỗi sau đây.
Công chức, viên chức mất việc ngay nếu vi phạm các lỗi sau ảnh 1
Tin bài liên quan