Công bố thông tin DN bảo hiểm: Không bao giờ thừa

Công bố thông tin DN bảo hiểm: Không bao giờ thừa

(ĐTCK) Trong số 04/2013, ĐTCK đã có bài phản ánh về hiện trạng công bố thông tin theo pháp định của các doanh nghiệp bảo hiểm. Trong số này, ĐTCK tiếp tục trích dẫn ý kiến của các doanh nghiệp bảo hiểm xung quanh nghĩa vụ này.

Công bố thông tin DN bảo hiểm: Không bao giờ thừa ảnh 1Thông tư 125/2012/TT-BTC quy định, doanh nghiệp phải công bố BCTC trên báo trung ương và địa phương trong vòng 4 tháng đầu tiên sau khi kết thúc năm tài chính

 

Ông Carlos Vanegas, Tổng Giám Đốc Công ty Bảo hiểm Liberty

Từ trước đến giờ, Liberty Vietnam vẫn công bố bản tóm tắt báo cáo tài chính cùng nhận xét của kiểm toán trên báo trung ương và địa phương 3 - 5 kỳ mỗi năm, đồng thời gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm tới, Liberty sẽ công bố thêm trên trang web của Công ty. Quy định công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm này (theo Thông tư 125) đảm bảo tính minh bạch cho thị trường bảo hiểm và là điều Liberty đánh giá cao. Do đó, Liberty không gặp khó khăn gì khi thực hiện.

 

Bà Lê Thúy Bình, Tổng Giám đốc công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam .

Trước và sau khi ban hành Thông tư 125 liên quan đến việc công bố thông tin ra công chúng, Prevoir Việt Nam vẫn tiến hành việc công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán cùng ý kiến của Tổ chức kiểm toán độc lập trên 3 số báo liên tiếp (báo trung ương và địa phương) trong vòng 4 tháng đầu tiên của năm sau khi kết thúc năm tài chính trước đó. Chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc công bố thông tin theo quy định mới. Hiện Công ty có bộ phận trực tiếp phụ trách việc này.

 

Ông Eric Wu, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay

Kể từ khi chính thức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (2008), hàng năm, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay đều công bố báo cáo tài chính trên 2 tờ báo liên tiếp trong 3 kỳ theo quy định của Bộ Tài chính. Kể từ tháng 10/2012, theo Thông tư 125, ngoài việc doanh nghiệp bảo hiểm phải đăng báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, doanh nghiệp còn phải đăng 3 kỳ liên tiếp trên báo trung ương và địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay sẽ tuân thủ đúng theo quy định này.

Thời gian quy định đăng tin cũng phù hợp với công tác chuẩn bị của Cathay . Trước đây, khi chưa có Thông tư 125, một số công ty bảo hiểm có kết quả kinh doanh không tốt có thể chọn cách đăng báo cáo tài chính trên các báo nhỏ như một cách đối phó với quy định. Nay, Thông tư 125 đưa ra quy định mới về việc công khai báo cáo tài chính trên trang thông tin của doanh nghiệp rất được thị trường hoan nghênh.

 

Ông Hồ Chí Thánh, Kế toán trưởng Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Fubon Insurance

Việc công bố thông tin như trên cũng đã được quy định trong Thông tư 156/2007/TT-BTC, và từ khi được thành lập đến nay, Fubon đều tuân thủ nghiêm túc. Khi Thông tư 125/2012/TT-BTC được ban hành và có hiệu lực, Fubon vẫn tiếp tục nghiêm túc công bố thông tin theo đúng yêu cầu của pháp luật. Đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa gặp khó khăn gì trong việc công bố thông tin như quy định tại Thông tư 125. Chúng tôi thấy, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đều khá thuận lợi trong việc công bố các thông tin liên quan do công ty mẹ ở nước ngoài cũng bắt buộc phải công bố trên TTCK ở trụ sở chính.

 

Bà Tina Nguyễn, Phó tổng giám đốc điều hành Prudential Việt Nam

Từ năm 2007, theo Thông tư 156, Công ty Prudential đã thực hiện rất nghiêm túc và chuẩn mực việc đăng báo cáo tài chính có kiểm toán của KPMG. Việc đăng báo cáo tài chính công khai nằm trong quy định của Bộ Tài chính cũng như được quy định chặt chẽ trong quy trình nội bộ của Prudential. Việc này cũng giúp các nhà tư vấn, khách hàng, đối tác... của Công ty hiểu rõ hơn tình hình hoạt động, phương hướng của Công ty.

 

Đại diện Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIC)

Căn cứ Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/3/2007 quy định chi tiết về Luật kinh doanh bảo hiểm, cụ thể là Điều 9 quy định rất rõ về việc công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội (MIC) đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin trên trang web, báo trung ương, báo địa phương đúng như Nghị định, Thông tư. Ngoài ra, MIC còn gửi bản mềm, bản cứng về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các thông tin liên quan như thông báo và kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn, báo cáo tài chính hàng quý… Việc công bố thông tin của MIC được chấp hành tốt đầy đủ trước và sau khi thông tư 125 có hiệu lực.

> Công khai thông tin bảo hiểm, muộn còn hơn không

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%