Ảnh Internet

Ảnh Internet

COMA sẽ chú trọng phát triển gạch tuynen, gạch không nung

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông lần 1 tổ chức tuần qua của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã bầu HĐQT với 5 thành viên, trong đó ông Lê Minh Hải được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó Trưởng Ban là bà Trần Thanh Vân.

Theo định hướng kế hoạch sản xuất  - kinh doanh và đầu tư quý IV/2016, kế hoạch năm 2017, COMA sẽ tiếp tục lấy ngành cơ khí lắp máy và sản xuất công nghiệp làm chuyên ngành chủ đạo, tập trung nguồn lực vào công cuộc đổi mới và phát triển ngành cơ khí xây dựng, tăng cường công tác đầu tư, đổi mới công nghệ, phấn đấu tham gia vào việc nâng cao tỷ lệ nội địa hoá về cung cấp sản phẩm cơ khí, thiết bị đồng bộ cho các ngành công nghiệp từ 60 - 70% khối lượng và đến 50% giá trị.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ chú trọng phát triển những sản phẩm mang thương hiệu COMA như dây chuyền sản xuất gạch tuynen, gạch không nung.

Theo phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - COMA, Tổng công ty có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 17,85 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ, đến năm 2018, thực hiện bán tiếp phần vốn nhà nước còn 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp gần 1,31 triệu cổ phần; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 10,5 triệu cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) là hơn 5,34 triệu cổ phần, chiếm 15,26% vốn điều lệ. Tuy nhiên,

Tuy nhiên, trong đợt IPO vào ngày 11/7/2016, chỉ có 80.000 cổ phần trong tổng số hơn 5,3 triệu cổ phần được đem ra đấu giá được 2 nhà đầu tư mua.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%