"Coi thường" cổ đông nhỏ, SNG bị phạt 10 triệu đồng

"Coi thường" cổ đông nhỏ, SNG bị phạt 10 triệu đồng

(ĐTCK) Ngày 20/9, UBCK đã ban hành quyết định số 749/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Sông Đà 10.1 (SNG – sàn HNX).
Cụ thể, SNG khi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010 và 2011 đã không gửi thông báo mời dự họp đến các cổ đông nắm giữ dưới 100 cổ phiếu.

Do đó, xét tính chất mức độ vi phạm, UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với SNG với mức phạt 10 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do không tuân thủ các quy định pháp luật về quản trị công ty và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 0.0 0.0%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%