Cổ phiếu VID bị tạm ngưng giao dịch từ 11/4

Cổ phiếu VID bị tạm ngưng giao dịch từ 11/4

(ĐTCK) Nguyên nhân là do VID bị lỗ liền 2 năm 2011 và 2012 theo BCTC đã kiểm toán. Ngoài ra, kiểm toán còn lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của VID do nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) quyết định tạm ngừng giao dịch cổ phiếu CTCP Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (mã VID).

 

Cụ thể, cổ phiếu VID bị tạm ngưng giao dịch bắt đầu từ ngày 11/4 VID bị lỗ liền 2 năm 2011 và 2012 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.

 

Theo báo cáo, VID lỗ 9,9 tỷ đồng năm 2011 và lỗ 24,3 tỷ đồng năm 2012. Tại thời điểm 31/12/2013, VID lỗ sau thuế chưa phân phối 21,3 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, kiểm toán còn đưa ra lưu ý về việc dư nợ ngắn hạn của VID tại ngày 31/12/2013 lớn hơn tài sản ngắn hạn 23,98 tỷ đồng, số lỗ lũy kế 2 năm liên tục là 34,2 tỷ đồng và các khoản vay tại Vietinbank chi nhánh 12 đến thời hạn thanh toán được gia hạn trả nợ vay, đều có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của VID. Khả năng tiếp tục hoạt động của VID phụ thuộc vào việc chuyển nhượng 1 phần tài sản của VID tại chi nhánh Bình Dương, vào kết quả kinh doanh của VID trong thời gian tới và việc hỗ trợ từ phía các cổ đông của VID.

 

Về khả năng thu hồi 207,2 tỷ đồng tiền bán hàng cho CTCP Thương mại Toàn Lực, chiếm 80,6% tổng số nợ phải thu của VID tại 31/12/2012, theo báo cáo tài chính của Toàn Lực, số dư nợ ngắn hạn của công ty này vượt quá tài sản ngắn hạn tại 31/12/2012 số tiền là 167,3 tỷ đồng. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Toàn Lực, cũng như làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của VID.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%