Cổ phiếu thép thoái trào, tài sản của vợ chồng ông chủ Hoà Phát hụt gần 3.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhóm cổ phiếu thép bị bán mạnh sau sóng trước đó khiến tài sản trên sàn của ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (HPG) giảm hơn 2.300 tỷ đồng, còn Vũ Thị Hiền, vợ ông Long giảm gần 700 tỷ đồng.

Tác giả Ngọc Tuấn