Cổ phiếu QCG thoát bị cảnh báo

Cổ phiếu QCG thoát bị cảnh báo

(ĐTCK) Sau kiểm toán, QCG đã lãi 7 tỷ đồng năm 2012, lãi lũy kế tại 31/12/2012 là 153,8 tỷ đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) ra khỏi diện cảnh báo.

 

Cụ thể, cổ phiếu QCG được đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2013 do có lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2012 là số dương.

 

Theo báo cáo, QCG đạt 9,81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2012, trong khi năm 2011 lỗ hơn 44 tỷ đồng. Tại 31/12/2013, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 155,83 tỷ đồng.

 

Mới đây, QCG đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ từ 620 tỷ đồng lên 1.270 tỷ đồng.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021