Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/4

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/4 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua cổ phiếu THG

CTCK MB (MBS)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG) là một công ty lớn trong lĩnh vực bê tông với nhiều năm kinh nghiệm. Từ 2007, Công ty đã tái cấu trúc lại cấu trúc doanh nghiệp với 3 công ty con, 1 công ty liên kết, 1 chi nhánh và 4 xí nghiệp.

Năm 2016 được công ty đánh giá là một năm có nhiều thuận lợi ở cả 3 mảng chính của doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp 830 tỷ đồng doanh thu thuần tăng trưởng 120% so với 2015, lợi nhuận đạt hơn 86 tỷ đồng tăng trưởng 154% so với 2015, EPS năm 2016 đạt 7.192 đồng/cp.

Tính đến 31/12/2016, tổng tài sản của THG đạt 693,5 tỷ đồng tăng 15,2% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 3,3% xuống 436 tỷ đồng và chiếm 63% tổng tài sản; tài sản dài hạn tăng 70,1% lên 257,3 tỷ đồng và chiếm 27% tổng tài sản. Nợ vay của công ty đang ở mức an toàn, tỷ lệ nợ vay chiếm 20,32% tổng tài sản và 51,12% vốn chủ sở hữu. Các hệ số khả năng sinh lời đều đang ở mức tốt cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Trong năm 2017, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư đường Nguyễn Trãi nối dài và khu dân cư hai bên đường với tổng mức đầu tư dự kiến 194 tỷ đồng. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng nhẹ so với năm 2017 với doanh thu đặt ra là 945,5 tỷ tăng 13,9% so với doanh thu thực hiện 2016.

Lợi nhuận sau thuế dự kiến 87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện 2016. Năm 2017 công ty cũng đặt mức cổ tức 25% tiền mặt, trong năm 2016 công ty cũng đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt và tiếp tục chi trả 15% còn lại trong thời gian tới. THG luôn có mức cổ tức bằng tiền mặt cao và thực hiện chi trả liên tục đều trong nhiều năm.

Tình hình thanh khoản của cổ phiếu cũng được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây thể hiển sự chú ý của nhà đầu tư đới với cổ phiếu, với mức P/E của cổ phiếu hiện tại là 7.5, so với tiềm năng của cổ phiếu và so với mức P/E của thị trường là khá thấp.

Chúng tôi cho rằng P/E hợp lý của THG là 9.5 - 10, và EPS năm 2017 của công ty có thể đạt được là 8.200 đồng, do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào cổ phiếu THG với giá tiềm năng khoảng 75.000 đồng, tăng trưởng khoảng 38% so với giá hiện tại.

Khuyến nghị mua cổ phiếu PVS

CTCK Bản Việt (VCSC)

Trong tài liệu ĐHCĐ, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) đã đề xuất chuyển niêm yết từ sàn HNX sang HOSE, mong muốn của nhiều NĐT trong những năm qua.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2017, PVS có mục tiêu doanh thu và LNST 2017 giảm 30,4% và 38,4% đạt lần lượt 573 triệu USD và 25 triệu USD, thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chúng tôi không quá lo ngại về kế hoạch này khi PVS thường đặt ra kế hoạch thận trọng. Chúng tôi cũng cho rằng công ty ngầm đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn từ đóng góp của dự án Cá Rồng Đỏ.

Trong khi đó, PVS có kế hoạch tăng vốn 32% thông qua: (1) Cổ tức cổ phiếu 2017 với tỷ lệ 100:7, tương ứng 31 triệu cổ phiếu phát hành mới. (2) Phát hành quyền mua 4:1 (4 cổ phiếu hiện hữu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới). Diễn biến này sẽ tương ứng 112 triệu cổ phiếu mới phát hành. Giá phát hành sẽ là 10.000 đồng/CP. Kế hoạch này nhằm tài trợ cho dự án lớn Cá Rồng Đỏ sắp tới, củng cố niềm tin của chúng tôi về việc dự án náy sẽ khởi động cuối năm 2017.

Ngoài ra, PVS cũng có kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 700 đồng (lợi suất 4,3%) năm 2017, cao hơn so với dự báo 500 đồng/CP (lợi suất 3,1%).

Những diễn biến này củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi về triển vọng dài hạn của PVS. Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA cho PVS với tổng mức sinh lời 29,4% (bao gồm lợi suất cổ tức 3,1%). PVS hiện đang giao dịch với P/E trượt 2017 10,4 lần, P/B 0,7 lần và EV/EBITDA và 4,2 lần.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-2.65 (-0.28%)

 
VNIndex 943.82 -2.65 -0.28%
HNX 136.46 -0.67 -0.49%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%