Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/7

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/7

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/7 của các công ty chứng khoán.

MBS: Khuyến nghị MUA cổ phiếu VNR

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, Chính phủ quyết liệt đổi mới môi trường kinh doanh cũng như đưa ra những đích đến rất cụ thể cho doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu đầu tiên mà Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Mục tiêu tiếp theo cũng rất quan trọng đó là khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Với Nghị quyết 35, Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai… và đầu tư kinh doanh.

Nghị quyết 35/NQ-CP được ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đánh giá là "Luồng gió mới" cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm bởi các nguyên tắc chỉ đạo sẽ được đưa vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, nghị định hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cũng như các thông tư hướng dẫn thi hành 2 nghị định này trong thời gian sắp tới…, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phát triển mạnh mẽ, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn tới.

Ngoài ra, Nghị quyết 35 sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể, thủ tục hành chính sẽ được cải cách mạnh mẽ và quyết liệt; quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh… Theo đó, sẽ sớm giải quyết sự chồng chéo trong phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bộ Tài chính và đăng ký sản phẩm bảo hiểm của Bộ Công thương theo Quyết định 35/2015/QĐ-TTg.

Thời gian vừa qua, các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng có mức tăng ấn tượng như BIC, BMI, VNR đều đã tăng mạnh so với trước phiên giảm mạnh ảnh hưởng bởi Brexit cùng với khối

lượng giao dịch lớn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những cổ phiếu bảo hiểm trong thời gian tới. Cổ phiếu yêu thích là VNR - Tổng Công ty Tái Bảo Hiểm Quốc Gia. Chúng tôi khuyến nghị MUA với mục tiêu giá 27.000 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 50%.

BSC: Khuyến nghị MUA cổ phiếu BMI

Trong quý I/2016, BMI ghi nhận 779,3 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm (+15,8% so với cùng kỳ), và 38,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+19% so với cùng kỳ). Đóng góp chính vào mức tăng lợi nhuận là lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm đạt 26,8 tỷ đồng (+336% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ việc quản lý chi phí hiệu quả, làm giảm hệ số kết hợp về mức thấp nhất ngành 95,6%, mặc dù tỷ lệ bồi thường tăng mạnh. Hoạt động đầu tư chịu ảnh hưởng mạnh bởi chi phí tài chính lên quan đến chuyển đổi cổ phiếu SDF qua MBB trong quý I, do vậy giảm 56,4% và chỉ đạt 11.5 tỷ đồng.

Cho 2016 và các năm tới, chúng tôi nhận định triển vọng kinh doanh của BMI khả quan:

(1) Định hướng phát triển bền vững đang phát huy hiệu quả cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm: BMI là doanh nghiệp có hệ số kết hợp thấp nhất trong ngành trong nhiều năm, mặc dù sản phẩm chủ lực là bảo hiểm cháy nổ vốn có rủi ro cao hơn so với các mảng sản phẩm khác

(2) Biến chuyển tích cực trong hoạt động đầu tư. Bảo Minh đang thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư, xử lý các hoạt động đầu tư không hiệu quả, và ghi nhận lãi từ một số các khoản đầu tư dài hạn. Các hoạt động tái cơ cấu sẽ giúp doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận đột biến trong 2016, và giúp giảm gánh nặng trích lập dự phòng trong các năm tới. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng đột biến trong lợi nhuận tài chính sẽ được ghi nhận trong quý II/2016.

Dự báo kết quả kinh doanh 2016: Chúng tôi dự báo doanh thu phí bảo hiểm 2016 của BMI sẽ đạt 3.089 tỷ đồng (+9,5% so với năm trước). Lợi nhuận sau thuế của Công ty ước đạt 189,2 tỷ đồng (+46% so với năm trước), tương ứng với EPS 2016 là 2.226VND/cp. Cổ tức được dự báo sẽ duy trì ở mức 10%/năm.

Chúng tôi khuyến nghị MUA trung và dài hạn cổ phiếu BMI với giá mục tiêu 1 năm là 31.800 đồng/cp, tăng 19,2% so với mức giá đóng cửa ngày 11/7/2016 dựa trên phương pháp định giá PB và PE.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021