Cổ phần hóa BIDV: Sẽ đấu giá 3% vốn điều lệ

Cổ phần hóa BIDV: Sẽ đấu giá 3% vốn điều lệ

(ĐTCK-online) Trong phương án cổ phần hóa BIDV, ngân hàng này phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ và sẽ đấu giá ra công chúng 3% vốn điều lệ mới.

Trao đổi với báo chí chiều nay, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2124/QĐ-TTg, phê duyệt phương án cổ phần hóa BIDV.

Theo đó, BIDV cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không thấp hơn 65% (với 2 giai đoạn, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 78% trong giai đoạn 1, trên 65% trong giai đoạn 2).

Cơ cấu cổ phần phát hành cụ thể như sau: Giai đoạn 1, tổng khối lượng phát hành là 22% vốn điều lệ, trong đó, đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) 3% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên 1% vốn điều lệ; bán cho tổ chức công đoàn 3% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 15% vốn điều lệ.

Giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% vốn điều lệ đến năm 2015.

BIDV sẽ lựa chọn một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tiêu chí do NHNN quy định. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ tư vấn tài chính của Morgan Stanley. Hiện đã có 42 định chế tài chính nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đến cơ hội đầu tư vào BIDV khi cổ phần hóa.

Tính đến 30/11/2011, vốn điều lệ của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 403.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 268.200 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng; CAR đạt 10% đảm bảo yêu cầu của NHNN.

VNIndex

937.43

-1.6 (-0.17%)

 
VNIndex 937.43 -1.6 -0.17%
HNX 140.57 0.58 0.41%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%