Cổ đông Văn hóa Phương Nam (PNC) đã thông qua việc bán nốt 7,5% cổ phần tại CGV

Cổ đông Văn hóa Phương Nam (PNC) đã thông qua việc bán nốt 7,5% cổ phần tại CGV

(ĐTCK) CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) công bố nghị quyết ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phương án chuyển nhượng phần vốn góp còn lại của PNC tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam), tương ứng 7,5% vốn.

Theo kết quả kiểm phiếu, PNC đã gửi 1.276 thư đảm bảo cho cổ đông theo danh sách của VSD, sở hữu và đại diện sở hữu 10.799.351 cổ phần.

Kết quả, PNC nhận được 23 ý kiến của 23 cổ đông gửi về hợp lệ. Tuy nhiên, 23 cổ đông này sở hữu hoặc đại diện phần lớn cổ phần, hơn 10 triệu cổ phiếu, tương ứng 92,76% vốn điều lệ công ty. Không có phiếu gửi về không hợp lệ.

Giá vốn khoản đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng dự kiến là 101 tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc tìm kiếm, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, triển khai đàm phán với các bên liên quan…hoàn tất việc chuyển nhượng theo thời hạn dự kiến trong năm 2018.

Mục đích của việc chuyển nhượng là ưu tiên trả nợ cho các đối tác, nhà cung cấp theo đúng thời hạn cam kết, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và chi tạm ứng cổ tức năm 2018.

Trong báo cáo tài chính quý II/2018, PNC vẫn đang ghi nhận sở hữu tại CGV Việt Nam là 20%. Tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng được dùng làm tài sản thế chấp cho khoản nợ Công ty Cross Junction Investment Pte Ltd (CJI), gồm 7 triệu USD nợ gốc vay và 18,5 tỷ đồng lãi vay đến hạn thanh toán.

Tin bài liên quan

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%