Cổ đông STT khiếu nại về việc bầu cử HĐQT

Cổ đông STT khiếu nại về việc bầu cử HĐQT

(ĐTCK) Ngay sau ĐHCĐ của CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT) kết thúc, một cổ đông của Công ty đã có đơn kiến nghị gửi ông Đỗ Phan Châu, Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Trưởng ban tổ chức ĐHCĐ về vấn đề kết quả bầu cử thành viên HĐQT.

Theo cổ đông này, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT chưa chuẩn xác và nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ cách tính phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ khi tiến hành kiểm tra, xác định phiếu bầu. Do phiếu bầu đều được ký xác nhận, cổ đông này đề nghị ông Đỗ Phan Châu cho phép các cổ đông kiểm tra số phiếu bầu mà Ban Kiểm phiếu cho là không hợp lệ.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên vừa qua, STT đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, có 12 phiếu bầu, đại diện cho 2,05 triệu phiếu cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm trên 21,3% trong tổng số 9,59 triệu cổ phần có quyền biểu quyết) không hợp lệ. Tỷ lệ tán thành với ứng viên cao thứ hai là 29,45%, chênh lệch so với hai ứng viên có tỷ lệ tán thành thấp nhất (16,14% và 15,38%) chưa đầy 15%. Nếu số phiếu bầu đại diện cho trên 21,3% cổ phần có quyền biểu quyết kia hợp lệ, kết quả bầu cử có thể có thay đổi lớn.

Vào tuần trước, STT đã có công văn trả lời cổ đông nói trên, do Chủ tịch HĐQT Đỗ Phan Châu ký. Theo đó, HĐQT STT cho rằng Quy chế đề cử, ứng cử, giới thiệu ứng cử viên, bầu cử, có sự giám sát của cổ đông đã được thông qua tại Đại hội và kiến nghị của cổ đông không có cơ sở để giải quyết.

Trao đổi với ĐTCK, cổ đông của STT cho hay sẽ cân nhắc việc tiếp tục khiếu nại lên cơ quan chức năng về vấn đề này.

Liên quan đến nội dung hủy niêm yết, STT đã có công văn giải trình với HSX.Theo đó, tại ĐHCĐ, chỉ có 1,1 triệu cổ phiếu của công ty nhỏ biểu quyết đồng ý hủy niêm yết, không đạt tỷ lệ theo quy định pháp luật. Do đó, STT xin điều chỉnh Nghị quyết, bỏ nội dung về hủy niêm yết.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%