CNX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (8,5%)

CTCP Công nghệ và Tư vấn CIC (CNX - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Công nghệ và Tư vấn CIC, Tầng 5 - số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%