CNT: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2015

- Lý do và mục đích:                  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

- Tỷ lệ thực hiện:                        01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện:                 Sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện:                 Sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp:                         Sẽ thông báo sau

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%