CNG Việt Nam (CNG) sẽ duy trì mức chia cổ tức 25% trong năm 2020

CNG Việt Nam (CNG) sẽ duy trì mức chia cổ tức 25% trong năm 2020

(ĐTCK) CTCP CNG Việt Nam (CNG – sàn HOSE) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng sản lượng 320 triệu SM3, tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng, trong đó miền Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn, dự kiến đạt 250 triệu SM3, doanh thu là 2.591 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 dự kiến đạt tương ứng 100,1 tỷ đồng và 80,1 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức 25%. Công ty cũng lưu ý các chỉ tiêu kinh doanh được đưa ra tính trên cơ sở giá dầu năm 2020 là 60 USD/thùng và tỷ giá 23.500 đồng/USD.

Kết thúc năm 2019, CNG ghi nhận tổng doanh thu 2.146,7 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch đề ra; lợi nhuận sau thuế cũng về đích, đạt 84,4 tỷ đồng. Như vậy, so với kết quả kinh doanh năm 2019, các chỉ tiêu đưa ra trong năm 2020 lần lượt tăng 56,1% về doanh thu nhưng giảm gần 5,1% về lợi nhuận.

Tại Đại hội, CNG Việt Nam cũng thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Hải giữ chức Thành viên HĐQT Công ty. Đồng thời, bà Hải cũng đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 28/4.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2020. Theo đó, doanh thu đạt hơn 537 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 13,53 tỷ đồng, tăng trưởng 5,79%. So với kế hoạch cả năm, 3 tháng qua, CNG đã lần lượt hoàn thành hơn 16% các chỉ tiêu đề ra.

Tính đến 31/3/2020, tổng tài sản CNG hơn 913 tỷ đồng, tăng 8,82% so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ 1,6%, đạt 371 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 36%, lên gần 343 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tăng hơn 29% lên 383,72 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 31,63% lên gần 366 tỷ đồng, còn nợ dài hạn vẫn giữ nguyên 17,78 tỷ đồng.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu CNG đang đứng tại mức giá 20.800 đồng/Cp, giảm hơn 13% so với thời điểm đầu năm 2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%